Een coronaboete: heb ik nu een strafblad?

Hoe langer het corona-isolement duurt, hoe groter de verleiding kan worden om soepeler om te gaan met regels. Vooral jongeren zoeken elkaar steeds vaker op. En je zou denken, als je dan een coronaboete krijgt, dan betaal je deze en ben je er vanaf. Wat veel mensen alleen niet weten is dat deze boete je wel een strafblad oplevert en dat kan in de toekomst nog wel eens in de weg gaan zitten!

Een paar voorbeelden uit de praktijk. Een meisje van 15 zit al dagen thuis en is even gaan wandelen met een vriendinnetje. Onderweg zijn zij nog twee vriendinnen tegengekomen en ze zijn gaan zitten aan een picknicktafel op een verlaten plein. Een BOA, Buitengewoon Opsporingsambtenaar, komt voorbij en vraagt naar hun ID. Die hebben ze niet bij zich. Ondanks dat de groep voldoende afstand van elkaar houdt, krijgen ze allemaal een boete voor samenscholing.

Een twintigjarige student besluit met drie huisgenoten te gaan sporten in het park. Alle vier deden zij met voldoende afstand hun eigen oefeningen op het grasveld. Ook hier liep een toezichthouder voorbij en was onverbiddelijk: allemaal een boete van €390,- voor samenscholing.

Tenslotte een veertienjarige jongen die met een vriendje naar de supermarkt loopt. Daar komen ze een ander vriendje tegen. Zij blijven staan en praten even met elkaar. Ook de hier passerende toezichthouder is er als de kippen bij: voor alle drie de jongens wordt een boete uitgeschreven.

De verhalen die ik te horen krijg, zijn bijna allemaal van kinderen, jongeren of studenten.  Dit is een kwetsbare groep. In de eerste plaats omdat juist zij misschien niet helemaal op de hoogte zijn van de geldende regels en afspraken in deze corona-periode, maar ook omdat een strafblad juist deze groep personen later in grote problemen kan brengen.

Om met het eerste te beginnen. Jongeren moeten veel beter voorgelicht worden over wat de regels met betrekking tot samenscholing en afstand houden zijn en nog veel belangrijker wat de consequentie van het niet houden aan deze regels is. Jongeren weten allemaal van jongs af aan dat je niet door rood mag fietsen en niet mag stelen uit de supermarkt. Men mag er dan ook vanuit gaan dat zij weten wat de gevolgen van het overtreden van die regels zijn. Maar in deze corona-periode is er sprake van een noodverordening en dat vergt veel meer aan voorlichting en uitleg. Voor veel jongeren is dit een verwarrende en lastige periode waarin zij voor een lange tijd zijn afgesloten van sociale contacten en andere maatschappelijke activiteiten. Men kan niet verwachten dat juist zij zich altijd en overal houden aan afspraken die voor hen nieuw en vreemd zijn. Het is om die reden dat gemeenten en politie veel terughoudender moeten zijn met het uitdelen van boetes. Leg het de jongeren uit, wijs hen op de risico’s van bepaald gedrag en geef bijvoorbeeld eerst een waarschuwing. Ik ben ervan overtuigd dat de meeste jongeren hier goed naar zullen luisteren en de volgende keer beter zullen oppassen. Een boete zou een uiterst middel moeten zijn voor die groep die na een uitleg en waarschuwing volhardend blijven in hun gedrag.

Een coronaboete is immers geen geldboete zoals we die bij bijvoorbeeld verkeersovertredingen kennen, maar is een strafbeschikking. Strafbeschikkingen zijn ooit ingesteld om bij minder ernstige vergrijpen de strafzaak af te laten doen door het Openbaar Ministerie. De rechter komt er dus niet aan te pas, tenzij iemand bezwaar maakt tegen de strafbeschikking.

Een strafbeschikking boven de 100 euro levert een justitiële aantekening op. In normaal Nederlands: een strafblad. En dat strafblad kan iemand later in grote problemen brengen. Denk aan banen waar een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor nodig is. Nu zal een enkele aantekening als deze in de meeste gevallen een baan of stage niet in de weg gaan zitten, maar wat als iemand wil gaan werken bij de AIVD of bij de politie of die stage wil gaan lopen in de Verenigde Staten en daarvoor een visum nodig heeft?

Het kan dus zeker lonen om de coronaboete aan te vechten. Dit kan door een verzetschrift in te dienen bij de officier van justitie. Als de officier van justitie meent dat de boete toch terecht is opgelegd, wordt de zaak vervolgens aan de rechter voorgelegd. Dit biedt ook de kans om de situatie uit te leggen. De ervaring is dat de officier van justitie of uiteindelijk de rechter in dit soort situaties vaak wat milder oordeelt dan de BOA die de boete in eerste instantie heeft opgelegd. Zo kan de officier van justitie bepalen dat de zaak wordt geseponeerd of kan de rechter vrijspreken of een veel lagere boete opleggen.

Schroom dus niet om bij een opgelegde coronaboete contact te zoeken met een advocaat. Doe dit gelijk na het opleggen van de boete in verband met de termijn waarbinnen verzet moet worden ingesteld. De advocaat kan dan beoordelen of de boete terecht is opgelegd of dat het instellen van verzet zinvol is. Een advocaat kan vervolgens ook dit verzetschrift schrijven en indienen en indien nodig juridische bijstand verlenen bij de rechter. Voor minderjarigen geldt dat deze rechtsbijstand ook nog eens kosteloos zal zijn.

Bel mij gerust voor vragen of een afspraak.

Veerle Hammerstein
Advocaat

Fill 2 Created with Sketch. Terug naar overzicht