Van Gessel Advocaten kenmerkt zich door een groot enthousiasme voor het strafrecht gecombineerd met gedegen vakkennis en een niet aflatende inzet.

Van Gessel Advocaten behandelt alleen strafzaken. Het maakt daarbij niet uit of het een grootschalig fraudeonderzoek betreft of een eenvoudige winkeldiefstal, een moordzaak, mishandeling, een drugsdelict of bijvoorbeeld mensenhandel; Van Gessel Advocaten heeft specialisten in huis voor alle soorten strafzaken. Daaronder vallen ook ontnemingszaken, uit- en overleveringszaken en beklagprocedures tegen bijvoorbeeld DNA-afname, inbeslagname van goederen of het detentieregime. Ook is het kantoor thuis in het indienen van bezwaren tegen een weigering tot afgifte van Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) of invorderingen rijbewijs.

De advocaten van Van Gessel Advocaten halen in elke zaak het onderste uit de kan. Het liefst is dat een vrijspraak, soms is dat een zo laag mogelijke straf. De advocaten van Van Gessel Advocaten nemen ruim de tijd om samen met hun cliënten een strategie te bepalen. Ze hebben daarbij niet alleen oog voor de juridische aspecten van de zaak maar ook voor de persoon die zij verdedigen.

De zeven advocaten van Van Gessel Advocaten vormen een hecht team waarbinnen regelmatig gezamenlijk gebrainstormd wordt over een te volgen strategie. Daarbij ontstaan veelvuldig nieuwe creatieve verweren. Op kantoor zijn door dit overleg ook altijd meerdere advocaten van een zaak op de hoogte, wat als voordeel heeft dat onze cliënten met vragen altijd bij iemand terecht kunnen.

Het kantoor verricht bijstand op betalende basis en staat cliënten, die daarvoor in aanmerking komen, ook op toevoegingsbasis bij (pro deo).