De negen advocaten van Van Gessel Advocaten vormen een hecht team. Binnen dat team heeft iedere advocaat zijn of haar specifieke kwaliteiten, kennis en kunde. Daarin vullen zij elkaar aan. Binnen het team wordt regelmatig gezamenlijk gebrainstormd over een te volgen strategie. Op kantoor zijn door dit overleg ook altijd meerdere advocaten van een zaak op de hoogte, wat als voordeel heeft dat onze cliënten met vragen altijd bij iemand terecht kunnen.