Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten

Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten kenmerkt zich door een groot enthousiasme voor het strafrecht gecombineerd met gedegen vakkennis en een niet aflatende inzet. De zeven advocaten vormen een hecht team waarbinnen regelmatig gezamenlijk gebrainstormd wordt over een te volgen strategie. Daarbij ontstaan veelvuldig nieuwe creatieve verweren. Op kantoor zijn door dit overleg ook altijd meerdere advocaten van een zaak op de hoogte, wat als voordeel heeft dat onze cliënten met vragen altijd bij iemand terecht kunnen.

Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten behandelt alleen strafzaken. Het maakt daarbij niet uit of het een grootschalig fraudeonderzoek betreft of een eenvoudige winkeldiefstal, een moordzaak , mishandeling, een drugsdelict of mensenhandel; Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten heeft specialisten in huis voor alle soorten strafzaken. Daaronder vallen ook ontnemingszaken, uit- en overleveringszaken en beklagprocedures tegen bijvoorbeeld DNA-afname, inbeslagname van goederen of het detentieregime. Ook is het kantoor thuis in het indienen van bezwaren tegen een weigering tot afgifte van Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) of invorderingen rijbewijs.

Het kantoor verricht bijstand op betalende basis en staat cliënten die daarvoor in aanmerking komen ook op toevoegingsbasis bij (pro deo).

Ten onrechte vastgezeten?

Wist u dat u schadevergoeding kunt krijgen als u minimaal 1 nacht ten onrechte heeft vastgezeten? Indien uw zaak aan de wettelijke voorwaarden voldoet kunt u van de staat een vergoeding ontvangen van € 105 voor elke dag dat u op een politiebureau heeft vastgezeten en € 80 voor elke dag dat u in een huis van bewaring heeft gezeten. Wij dienen voor u een verzoekschrift in bij de betreffende instantie. Mail ons uw naam en telefoonnummer en wij nemen contact met u op.