Ontneming

Soms gebeurt het dat een officier van justitie u niet alleen als verdachte dagvaardt in een strafzaak, maar (gelijktijdig) ook een ontnemingsvordering bij de rechtbank indient. De officier van justitie vraagt dan aan de rechter om u te veroordelen tot het betalen van een geldbedrag aan de staat, omdat de officier van justitie meent dat financieel voordeel is behaald uit criminele activiteiten. De officier van justitie wil met het indienen van een ontnemingsvordering de criminele winsten die zijn genoten simpel gezegd ‘afpakken’. Deze met criminele activiteiten behaalde winsten worden ook wel aangeduid als wederrechtelijk verkregen voordeel. Wederrechtelijk betekent: in strijd met de wet.

Een voorbeeld van wederrechtelijk verkregen voordeel zijn bijvoorbeeld de inkomsten uit bedrijfsmatige hennepteelt. De rechter beslist uiteindelijk of al dan niet sprake is van wederrechtelijk verkregen voordeel en hoeveel geld aan de staat dient te worden betaald. Als sprake is van een relatief simpele ontnemingsvordering, kan deze gelijktijdig met de strafzaak worden behandeld. De beslissing op de ontnemingsvordering is wel een aparte beslissing, waartegen dus ook apart beroep in kan worden gesteld. Is de vordering meer ingewikkeld dan wordt de ontnemingsvordering vaak los van de strafzaak behandeld.

Page 1 Created with Sketch.

Hoe wordt het wederrechtelijk verkregen voordeel berekend?

Het wederrechtelijk verkregen voordeel is de opbrengst die met de criminele activiteiten zijn verkregen minus de gemaakte kosten. Bij een hennepplantage gelden vaste uitgangspunten waarbij op basis van het aantal aangetroffen planten en de straatprijs van wiet een berekening wordt gemaakt van de totale opbrengst van de kwekerij. Hierbij worden eerdere oogsten ook meegenomen. Vervolgens worden van dit bedrag de kosten die zijn gemaakt bij het exploiteren van de hennepplantage, zoals installatiekosten hennepkwekerij, voedingsmiddelen elektriciteit kosten etc. afgetrokken. Het bedrag dat overblijft wordt aangeduid met wederrechtelijk verkregen voordeel.

Het is belangrijk om te weten dat bij het bepalen van het wederrechtelijk verkregen voordeel het strafrechtelijk bewijsrecht niet van toepassing is. Dit betekent dat er voor de rechter geen hard bewijs hoeft te zijn dat wederrechtelijk verkregen voordeel is gehaald. Het hoeft enkel aannemelijk te zijn dat financieel voordeel is genoten. In de praktijk kan het dus zo zijn dat u in de strafzaak wordt veroordeeld voor het handelen in harddrugs voor een periode van 2 maanden (omdat enkel voor die periode wettig en overtuigend bewijs aanwezig is) maar dat in de ontnemingszaak van een (deal)periode van 2 jaar wordt uitgegaan, omdat de rechter het wel aannemelijk acht dat over een periode van 2 jaar is gehandeld in drugs. Hetzelfde geldt voor eerdere oogsten bij het aantreffen van een hennepplantage. Het behoeft geen nadere toelichting dat de periode waar in de berekening van wordt uitgegaan van grote invloed is op de uiteindelijke uitkomst van het wederrechtelijke verkregen voordeel.

Page 1 Created with Sketch.

Advocaat nodig bij ontnemingsvordering?

De advocaten van Van Gessel zijn gespecialiseerd in ontnemingszaken en kijken zeer kritisch naar de berekening van politie en justitie welke ten grondslag ligt aan de ontnemingsvordering. Zo kan bij hennepzaken vaak goed verweer worden gevoerd op het vermoeden van politie en justitie dat sprake zou zijn van eerdere oogsten. Ook in andere ontnemingszaken is er vaak heel wat af te dingen op de ontnemingsvordering van het Openbaar Ministerie. Te denken valt aan het presenteren van een kritische tegenberekening of aanvoeren dat de betrokkene in zijn geheel geen draagkracht heeft om het bedrag aan te staat terug te betalen. Indien u wordt geconfronteerd met een ontnemingsvordering is het raadzaam om in een zo vroeg mogelijk stadium een hierin gespecialiseerde advocaat in te schakelen. De advocaten van Van Gessel verdedigen zowel op basis van uurtarief als pro deo (toevoeging voor gefinancierde rechtsbijstand).

Fill 2 Created with Sketch. Terug naar overzicht