Een uitnodiging waar niemand op zit te wachten

Regelmatig worden wij op kantoor gebeld door cliënten die per post een brief hebben ontvangen met een “uitnodiging” om op het politiebureau te verschijnen om als verdachte te worden gehoord. Zo’n brief is vaak een onaangename verrassing en kan veel onzekerheden met zich meebrengen. Helemaal als niet eens uit de brief blijkt om welke verdenking het precies gaat. Als daar al iets over in staat blijft dit meestal beperkt tot het vermelden van het artikel waarop de verdenking betrekking heeft. In de brief staat wel standaard vermeld dat het mogelijk is om een raadsman op eigen kosten voorafgaande aan het verhoor te raadplegen. Wat is nu wijsheid wanneer er zo’n brief bij u op de mat valt?

Heb ik een advocaat nodig?

In dit soort gevallen is het meer dan raadzaam om voorafgaande aan zo’n eerste verhoor contact op te nemen met een advocaat. Ook, of júist, indien u zich van geen kwaad bewust bent. Het onvoorbereid en zonder advocaat bij een verhoor verschijnen kan namelijk grote gevolgen voor u hebben. Zo is een bij de politie afgelegde verklaring (of u de verklaring nu ondertekend heeft of niet) vrijwel niet meer terug te draaien. Zelfs de keuze om niet te verklaren kan in sommige gevallen negatieve gevolgen voor u hebben.

Laat u zich daarom vooral niet misleiden door een op het oog onschuldige “uitnodiging” van de politie. Het is een misvatting dat het bij een dergelijke uitnodiging per definitie niet om een ernstige verdenking zou kunnen gaan. Vaak wordt gedacht dat als het een ernstig feit zou betreffen de politie toch wel direct tot aanhouding zou overgaan, in plaats van een vriendelijke brief te sturen met een uitnodiging voor verhoor. De afgelopen jaren blijkt echter dat ook bij ernstige verdenkingen de officier van justitie besluit om niet (direct) tot aanhouding over te gaan, maar eerst een uitnodigingsbrief te sturen. Dit kan diverse redenen hebben. Zo kan het een oud feit betreffen, kan de verdenking mager zijn of heeft de politie tactische redenen om niet direct tot aanhouding over te gaan. Daarbij komt dat zonder aanhouding een verdachte geen recht heeft op kosteloze rechtsbijstand voorafgaande en tijdens zijn verhoor.

Dat betekent echter niet dat u geen hulp kunt inschakelen op het moment dat u zo’n brief ontvangt. Raadpleeg hoe dan ook altijd een advocaat. In veel gevallen (zeker bij ons kantoor) is zo’n eerste gesprek gratis. De advocaat kan u informeren over de gang van zaken tijdens het verhoor en samen met u een belangenafweging maken of bijstand bij het verhoor gewenst is. Ook kan de raadsman namens u contact opnemen met de politie om meer informatie te verkrijgen omtrent de exacte verdenking. Indien nodig kan de advocaat verzoeken om voor het verhoor inzage te krijgen in de processtukken. In sommige gevallen werkt het openbaar ministerie hier namelijk gewoon aan mee. Dit voorkomt dat u voor verrassingen komt te staan tijdens het verhoor.

Moet ik op de uitnodiging ingaan? 

In elk geval is het onverstandig om geen gehoor te geven aan de oproep van de politie. Indien u namelijk zonder nader bericht niet verschijnt kan de officier van justitie een aanhouding buiten heterdaad bevelen. Dat betekent dat de politie u in principe op ieder moment kan aanhouden om u mee te nemen naar het bureau.

Moet ik zwijgen of een verklaring afleggen?

Indien u er voor kiest om geen advocaat te raadplegen dan is het in ieder geval van belang dat het voor u duidelijk is waarvan u precies wordt verdacht. Meestal staat er op de brief een telefoonnummer van de politie waar u contact mee kunt opnemen. U kunt gerust vragen waarvan u precies verdacht wordt en om welke periode de verdenking gaat. U kunt zich dan in ieder geval enigszins voorbereiden op het verhoor. Indien deze informatie niet op voorhand wordt verstrekt dan is het maar de vraag of het verstandig is om vragen van de politie te beantwoorden. Over het algemeen is het in die gevallen verstandiger om te zwijgen. Dit recht heeft u ook, u bent immers verdachte. Ook met ogenschijnlijk onschuldige vragen kunt u zich al belasten. U heeft, zolang u niet bent aangehouden, ook het recht om tijdens het verhoor ervoor te kiezen het politiebureau te verlaten. Alleen indien de politie u aanhoudt kunt u (alsnog) worden vastgehouden. Indien dit gebeurt heeft u recht om (alsnog) een advocaat te consulteren. Het is verstandig om daarvan gebruik te maken.

Indien u er voor kiest om wel een verklaring af te leggen dan is het van belang dat u goed controleert wat de politie op papier zet. Indien u het niet eens bent met de inhoud teken de verklaring dan niet en geef ook aan op welke punten u het niet eens bent. Ook tijdens het verhoor kunt u er op elk moment voor kiezen om geen antwoord meer te geven op vragen.

Toch is het in dergelijke situaties prettiger een raadsman aan uw zijde te hebben die verstand heeft van zaken. In ieder geval is het meer dan verstandig om op enig moment juridisch advies in te winnen. Een simpel telefoontje naar een advocaat kan u in veel gevallen een hoop ellende besparen. Schroom niet om contact met ons kantoor op te nemen voor een gratis en vrijblijvend eerste gesprek.

 

 

 

Fill 2 Created with Sketch. Terug naar overzicht