Te hard gereden; boete of rijbewijs kwijt?

Een snelheidsovertreding is zo gemaakt. U heeft die ene wijziging van de maximumsnelheid op de snelweg te laat opgemerkt, of in alle haast het gaspedaal net iets te ver ingedrukt. U bent vervolgens nog niet thuis, of het CJIB is er al in geslaagd om een brief bij u op de mat te laten vallen.

Hoe hoog is de boete voor te hard rijden?

Meestal blijft het bij een boete. In de (een bijlage bij de) wet is exact opgenomen hoeveel het overschrijden van de maximumsnelheid kost, op de kilometer nauwkeurig. Op de website van het Openbaar Ministerie is zelfs een zogenaamde ‘boetebase’ te vinden waarmee het bedrag per voertuig, plaats en kilometers kan worden berekend. Een voorbeeld: wanneer met een personenauto binnen de bebouwde kom in een 30 kilometer-zone 50 kilometer per uur (en dus 20 kilometer te hard) wordt gereden, dan levert dat een boete van 206 Euro op. U kunt zo eenvoudig checken hoe hoog de boete is die u kunt verwachten en of een ontvangen boete niet te hoog is.

Beginnend bestuurder met puntenrijbewijs

Maar let op, het blijft niet altijd bij een boete. Allereerst geldt in Nederland het ‘puntenrijbewijs’ voor beginnende bestuurders. Een beginnend bestuurder is iemand die zijn of haar rijbewijs vijf jaar of korter geleden heeft behaald. Bepaalde verkeersovertredingen kunnen voor beginnende bestuurders een strafpunt opleveren, waaronder te hard rijden: 40 kilometer per uur te hard op een autosnelweg en 30 kilometer te hard op andere wegen. Sinds oktober 2014 geldt dat een beginnend bestuurder bij twee strafpunten zijn/haar rijbewijs moet inleveren en wordt onderworpen aan een onderzoek naar rijvaardigheid bij het CBR. Met een beetje pech resulteert dit in een vrij definitieve maatregel: opnieuw rijexamen doen.

Rijontzegging

Ook voor alle andere bestuurders geldt dat het bij bepaalde snelheidsovertredingen niet zal blijven bij een boete. Zo zal het met een auto overschrijden van de maximumsnelheid met 50 of meer kilometer per uur (en bij een bromfiets 30 kilometer per uur) u naast geld ook uw rijbewijs gaan kosten. Verbalisanten die snelheidsovertredingen van deze aard constateren zijn dan namelijk bevoegd om het rijbewijs per direct in te vorderen. De officier van justitie kan vervolgens beslissen dat het rijbewijs voor twee tot zes maanden ingevorderd blijft en u daarmee een ontzegging van de rijbevoegdheid opleggen. De duur van deze ontzegging is afhankelijk van het aantal kilometers dat te hard is gereden. Wanneer de overtreding vaker wordt geconstateerd en er dus sprake is van recidive, kan de officier van justitie beslissen tot een ontzegging van maximaal 12 maanden. Ook kan de officier van justitie de beslissing over hoe lang de ontzegging moet duren overlaten aan de rechter. De overtreder krijgt dan een dagvaarding uitgereikt om voor de rechter te verschijnen.

CBR Onderzoek aangaande de rijgeschiktheid

Naast de invordering van het rijbewijs kan u bij dergelijke snelheidsovertredingen worden verplicht mee te werken aan een onderzoek bij het CBR aangaande uw rijgeschiktheid. Net als bij beginnende bestuurders, kan dit uitmonden in een permanente ongeldigverklaring van uw rijbewijs. Wat de uitkomst ook is, de overtreder is in ieder geval verantwoordelijk voor het betalen van de kosten van het onderzoek: ruim 1000 Euro.

Voor de strafrechter door te hard rijden?

Als klap op de vuurpijl vallen snelheidsovertredingen van meer dan 30 kilometer per uur (en op de snelweg meer dan 40 kilometer per uur) onder het strafrecht, waardoor hiervan een aantekening wordt gemaakt op uw justitiële documentatie (strafblad).

Wat kan ik doen tegen een boete rijontzegging of dagvaarding voor te hard rijden?

Uiteraard kan het een en ander worden ondernomen tegen een geldboete, een ontzegging van de rijbevoegdheid en de verplichting tot deelname aan een onderzoek bij het CBR. Doorgaans zal een bezwaar tegen een geldboete echter geen succes opleveren. Snelheidsovertredingen worden vaak automatisch via een zogenaamde flitspaal geregistreerd aan de hand van uw kenteken. Behalve als u kan aantonen dat u op het moment van de overtreding niet de bestuurder van uw auto was, of er sprake was van een bijzondere situatie op de weg, kan niet of nauwelijks met succes worden opgekomen tegen een geldboete.

Wanneer uw rijbewijs wordt ingevorderd, kan daartegen een klaagschrift procedure worden gestart. De kans van slagen hiervan is mede afhankelijk van hoe vaak u snelheidsovertredingen heeft begaan (zeker in de afgelopen twee jaar) en of u kunt aantonen dat het behouden van uw rijbewijs noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat u uw auto dagelijks voor uw werk nodig heeft.

Als u wordt verplicht mee te werken aan een onderzoek van het CBR, dan kunt u daar bezwaar tegen maken. Het CBR kan uw bezwaar ongegrond verklaren, waarna u ook nog de mogelijkheid heeft om in beroep te gaan. Helaas mag u hangende deze procedure nog steeds niet rijden.

Met een goede onderbouwing kan opkomen tegen een boete, ontzegging of maatregel wel degelijk goed uitpakken. Heeft u hierbij hulp nodig of andere vragen over de wegenverkeerswet? Wellicht dat één van onze advocaten iets voor u kan betekenen!

 

 

 

Fill 2 Created with Sketch. Terug naar overzicht