Tackle tijdens potje voetbal kan je een strafblad opleveren

Toen Roger B. op 30 november 2014 met zijn “maten” een potje ging voetballen kon hij niet bevroeden dat hij op 21 juli 2017 door het Hof in Den Haag zou worden veroordeeld voor het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel tot een taakstraf van 100 uur en het betalen van een schadevergoeding bijna 9000 euro.

Zonder de inhoud van het arrest te kennen zou je denken dat het hier zou gaan om een karatetrap tegen een medespeler zonder dat er een bal in de buurt aanwezig was. Het hoeft geen betoog dat dat niet thuis hoort bij een voetbalwedstrijd.  In deze zaak speelde dit echter helemaal niet. Hier was geen sprake van kwade intenties van de verdachte maar wilde hij “slechts” de bal spelen en schoffelde daarbij zijn tegenspeler onderuit. Weliswaar waren de gevolgen vervelend o.a. een dubbele beenbreuk maar gelet op het ontbreken van kwade intenties zou je niet verwachten dat deze beste man zich voor een strafrechter zou moeten verantwoorden.

Het Hof in Den Haag dacht daar kennelijk anders over en veroordeelde deze verdachte voor het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Bijzonder aan dit arrest is dat het gerechtshof erkent dat de verdachte amateurvoetballer de intentie had om de bal in het bezit te krijgen door de actie. Hem wordt aangerekend dat hij met een tackle bewust het risico nam dat zijn tegenstander ten val kwam. Volgens het Hof heeft de verdachte daarbij op de koop genomen dat het slachtoffer daarbij zwaar lichamelijk letsel zou oplopen.

Jammer dat het Hof niet motiveert waarom deze verdachte dit op de koop toe heeft genomen iets wat mij betreft niet direct voor de hand ligt. Ook motiveert zij niet waarom überhaupt die kans aanmerkelijk zou zijn. Slidings worden immers bij elke wedstrijd 10tallen keren ingezet en leiden zelden tot zwaar lichamelijk letsel.

Maar bovenal vind ik het zorgelijk dat een persoon waarvan wordt vastgesteld dat hij geen kwade intenties had met een strafblad wordt opgezadeld. De beste tip die ik een voetballer kan geven is om maar even geen tackle uit te voeren tot de Hoge Raad zich over deze zaak heeft gebogen.

Fill 2 Created with Sketch. Terug naar overzicht