Rechtbank Utrecht heeft een probleem

Cliënt wordt verdacht van (onder meer) belediging en bedreiging van agenten. Hij zat al enkele dagen op het politiebureau in Almere. Op donderdag werd hij voorgeleid bij de rechter-commissaris in Utrecht.

En dat is pech hebben. Want bij de rechtbank Utrecht kan je op donderdagen niet met je advocaat overleggen. Althans niet zonder de aanwezigheid van de politie. Ondanks dat de voorgeleidingsstukken ook pas op donderdag worden verstrekt.

Op donderdag zijn er namelijk ook raadkamerzittingen in Utrecht en dan is er geen ruimte beschikbaar waarin advocaten met hun cliënt kunnen overleggen. De lokale orde zegt dit punt al jaren te bespreken met de rechtbank. De rechtbank zegt echter: ‘we erkennen het probleem maar kunnen het niet oplossen.’ Dat is te makkelijk.

Voor een eerlijk proces is immers nodig dat een advocaat en cliënt in vertrouwelijkheid alles kunnen bespreken. Dat kan niet met politie erbij. Zo oordeelde ook het Europees hof voor de rechten van de mens meermaals (oa in Altay vs Turkije r.o. 50). Juist in deze zaak waarbij cliënt er (oa) van verdacht werd dat hij een politieagent had bedreigd en twee agenten had beledigd kan de voorgeleiding niet vrijelijk worden voorbereid met agenten in dezelfde ruimte.

De rechter-commissaris zei echter: ‘Tja, ik snap dat het vervelend is, maar het is niet anders. Jullie kunnen in mijn kamer overleggen met de politie erbij. Zij zullen er niets van doorvertellen.’ De vraag is hoe dat zich verhoudt tot de verbaliseringsplicht van de politie en de wettelijk geregelde geheimhouding voor advocaten. Wat mij betreft verdragen die zich niet tot de door de rechter-commissaris geboden ‘oplossing’.

Vandaag was de zitting. De officier van justitie bestreed in eerste instantie de gang van zaken. Dan zou de rechter-commissaris dat immers wel hebben opgeschreven in haar proces-verbaal van de voorgeleiding. Dat was niet zo, dus het was niet gebeurd. In dat standpunt kwam pas verandering toen, na een schorsing van de zitting en telefoontjes naar het kabinet rechter-commissaris, alsnog een proces-verbaal aan het dossier werd toegevoegd dat al eerder op verzoek van de verdediging was opgemaakt. Daarin werd de gang van zaken beschreven.

Maar ook toen vond de officier van justitie dat er niets aan de hand was. De rechter-commissaris had immers zelfs haar kamer ter beschikking gesteld. En niemand kon er iets aan doen.

Gelukkig oordeelde de politierechter anders. Hij achtte de gang van zaken wel degelijk in strijd met artikel 6 EVRM (het recht op een eerlijk proces). Dat resulteerde in een ‘korting’ op de op te leggen straf.

Laat dit een aanmoediging zijn voor de rechtbank Midden-Nederland om snel orde op zaken te stellen. Wat mij betreft kan dat heel eenvoudig. Als er op de rechtbank Utrecht geen ruimte is op donderdag, doe de voorgeleidingen die dag dan gewoon in Lelystad. Zo simpel kan het zijn.

Fill 2 Created with Sketch. Terug naar overzicht