Drugs

Strafbare feiten die met drugs te maken hebben zijn er in vele soorten en maten. In het wetboek van strafrecht is het woord ‘drugs’ overigens nergens terug te vinden. Er wordt gesproken van verdovende middelen. Alle strafbare feiten die met drugs te maken hebben, staan vermeld in de Opiumwet. Alle verdovende middelen die volgens de Opiumwet verboden zijn, staan opgenomen in twee lijsten: lijst I en lijst II. In gewonemensentaal wordt dit onderscheid gemaakt door te spreken van ‘harddrugs’ en ‘softdrugs’, waarbij harddrugs onder lijst I vallen en softdrugs onder lijst II.

De verdenking in zaken rondom softdrugs (in Nederland over het algemeen, maar niet uitsluitend: hennep) kan uiteenlopen van een overschrijding van de maximaal gedoogde hoeveelheid hennep in een coffeeshop of bezit van het aantal planten thuis, tot grootschalige en/of internationale hennephandel in georganiseerd verband.
Ook in zaken waarbij harddrugs een rol spelen kan de verdenking uiteenlopen van drugsbezit waarbij de grens van eigen gebruik net is overschreden (denk aan drugsbezit op een festival), tot straatdealen, productie in een drugslab of de internationale handel in georganiseerd verband.

Page 1 Created with Sketch.

Wanneer is sprake van strafbaar bezit van hennep?

De Opiumwet (Opw) stelt in artikel 3C Opw strafbaar om softdrugs (middelen van lijst II of bij nadere regelgeving verboden middelen) aanwezig te hebben.

“Artikel 3
Het is verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst II dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid:
A. binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen;
B. te telen, te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of te vervoeren;
C. aanwezig te hebben;
D. te vervaardigen.”

Hoewel volgens de Opiumwet het bezit/aanwezig hebben van élke hoeveelheid softdrugs strafbaar is, brengt het gedoogbeleid mee dat het bezit/aanwezig hebben van een beperkte hoeveelheid hennep of planten niet wordt vervolgd. De hoeveelheid hennep of de planten worden wel in beslag genomen en vernietigd, maar het Openbaar Ministerie vervolgt een verdachte niet. De maximale hoeveelheid softdrugs (hennep, hasj) die u aanwezig mag hebben is 30 gram (of 5 hennepplanten, zie hennepkwekerij). De reden hiervoor is dat deze hoeveelheden worden gezien als een geringe hoeveelheid die bestemd is voor eigen gebruik.

Page 1 Created with Sketch.

Welke straf bij bezit hennep?

Artikel 11 Opw vermeldt welke maximale straf er staat op softdrugsdelicten.
De maximale straf voor het opzettelijk aanwezig hebben van hennep is een gevangenisstraf van twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

Rechters en officieren van justitie hanteren oriëntatiepunten en richtlijnen bij het bepalen van de straf of strafeis. Voor het aanwezig hebben van hoeveelheden hennep hebben rechters vreemd genoeg geen oriëntatiepunten afgesproken, die zijn er alleen voor hennephandel.

Het Openbaar Ministerie hanteert wel richtlijnen voor strafeisen bij aanwezig hebben van hennep. Die zien er grofweg zo uit (GB= geldboete):

Hoeveelheid Strafeis
30-100 gram GB €200
100-300 gram GB €400
300-500 gram GB €750

Deze strafeisen gelden voor verdachten die niet eerder voor een soortgelijk feit zijn veroordeeld. Bij recidive (herhaling) loopt de strafeis op en kan deze variëren van een taakstraf tot 100 uur of een gevangenisstraf van 7 weken (bij bezit hennep tot 500 gram). Bij een aanwezigheid van meer dan 500 gram wordt het bezit hennep gezien als handel. De strafeisen lopen op tot 10 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf (75-100 kg) en bij grotere hoeveelheden is sprake van ‘maatwerk’.

Als u meer specifiek wilt weten welke straf de officier van justitie ongeveer kan eisen in uw strafzaak, kunt u ook de Richtlijn Strafvordering Opiumwet Softdrugs raadplegen. Bedenk wel dat persoonlijke omstandigheden zoals een gezin, een baan, doorlopende vaste lasten, zwaarwegende gezondheids- of familieomstandigheden maken dat in iedere zaak een aparte afweging wordt gemaakt mocht het tot een bewezenverklaring komen.

Page 1 Created with Sketch.

Advocaat nodig in verband met bezit hennep?

Hoewel de opsporing van bezit van kleine hoeveelheden drugs voor eigen gebruik nauwelijks prioriteit heeft, kunt u bij het aantreffen ervan (bijvoorbeeld bij een reguliere verkeerscontrole) evengoed worden aangehouden. Als u bent aangehouden in verband met het bezit van een te grote hoeveelheid hennep, kunt u contact opnemen met een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat van Van Gessel Advocaten. Deze kan u van advies voorzien en kan u van kundige rechtsbijstand voorzien wanneer de officier van justitie u verder vervolgt.

Page 1 Created with Sketch.

Wat is een hennepkwekerij?

Onder een hennepkwekerij wordt verstaan het kweken van hennep met meer dan vijf planten. Althans, tot vijf planten valt het kweken onder het gedoogbeleid en is sprake van een geringe hoeveelheid voor eigen gebruik. In de hennepteelt loopt de omvang van kwekerijen uiteen van enkele planten thuis tot grootschalige hennepteelt met professioneel opgezette en ingerichte kwekerijen.

Sinds 1 maart 2015 zijn ook voorbereidingshandelingen van illegale hennepteelt strafbaar. Dit betekent dat het bezit/voorhanden hebben van goederen waarmee een hennepkwekerij kan worden opgebouwd, ook strafbaar is. Politie en justitie treden hiermee op tegen zogenaamde facilitators: personen die activiteiten voor de illegale hennepteelt verrichten zoals het leveren van lampen en voedingsstoffen, kweekhokken, kweeklocaties en het aansluiten van elektra.

Page 1 Created with Sketch.

Welke straf krijg je voor een hennepkwekerij?

Wanneer een hennepkwekerij wordt aangetroffen, moeten politie en justitie eerst onderzoeken wie er betrokken zijn (geweest) bij de kwekerij. Stel dat de politie u ervan verdenkt betrokken te zijn geweest bij een aangetroffen hennepkwekerij – bijvoorbeeld omdat het huurcontract op uw naam staat of omdat u aanwezig was tijdens het opbouwen, verzorgen, knippen – dan is de kans dat u verder vervolgd wordt bij de strafrechter of op een OM-zitting moet verschijnen groot. Bij het bepalen van een straf zijn de volgende factoren van belang:

• Aantal planten
• Periode dat hennepkwekerij heeft gedraaid (bij eerdere oogsten kan een ontnemingsvordering volgen!)
• Professionaliteit van de hennepkwekerij
• Georganiseerd verband
• Rol verdachte bij de kwekerij
• Rol verdachte binnen de organisatie
• Diefstal van stroom
• Eerdere veroordeling(en) voor soortgelijke delicten

Het aantal planten wordt als graadmeter gebruikt bij het bepalen van de straf.
Strafrechters gebruiken (LOVS-)oriëntatiepunten en hanteren het volgende rijtje:
50 – 100 hennepplanten € 1.000,– geldboete
100 – 500 hennepplanten 120 uur taakstraf + 1 maand gevangenisstraf voorwaardelijk
500 – 1000 hennepplanten 180 uur taakstraf + 2 maanden gevangenisstraf voorwaardelijk

Verdachten van hennepkwekerijen worden vaak heengezonden na verhoor op het politiebureau (binnen 9 uur na aanhouding). Maar als sprake is van een grotere/professioneler opgezette kwekerij waarbij meer onderzoek nodig is, kan de verdachte ook langer worden vastgehouden. Op deze Opiumwetdelicten is namelijk voorlopige hechtenis toegestaan. Met name in gevallen waar nog verdachten moeten worden aangehouden of getuigen gehoord, kan het zijn dat de verdachte in verzekering wordt gesteld.

Page 1 Created with Sketch.

Advocaat nodig in verband met een hennepkwekerij?

Wanneer u bent aangehouden in verband met een hennepkwekerij of u heeft een uitnodiging voor verhoor gekregen van de politie om als verdachte te worden gehoord, is het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over uw rechten en dat u weet of het verstandig is om een verklaring af te leggen. Betrokkenheid bij een hennepkwekerij heeft namelijk soms niet alleen strafrechtelijke gevolgen voor u, afhankelijk van de zaak kunt u ook met andere problemen geconfronteerd worden, zoals opruimingskosten door gemeente, beëindiging van de huur door de huisbaas, ontruiming door de huisbaas (incl. kostenverhaal), naheffingsaanslag van de Belastingdienst en een ontnemingsvordering.

U kunt contact opnemen met Van Gessel Advocaten voor een vrijblijvend gesprek, waarin uw zaak wordt besproken en u van gedegen advies wordt voorzien. Mocht u verder vervolgd worden dan staan wij u uiteraard bij tijdens het verdere strafproces (ook pro deo).

Page 1 Created with Sketch.

Wanneer is sprake van dealen in harddrugs?

De strafbaarstelling van handel in harddrugs is neergelegd in artikel 2 van de Opiumwet (Opw). Handelen in harddrugs wordt ook wel dealen genoemd: het verkopen, afleveren, verstrekken of vervoeren van gebruikershoeveelheden harddrugs (middelen van lijst I of bij nadere regelgeving verboden middelen). Dealen is strafbaar gesteld onder 2B Opw.

Bezit een verdachte meer dan de toegestane hoeveelheid voor eigen gebruik, dan wordt al snel aangenomen – en zeker niet altijd terecht – dat de verdachte handelt in drugs (de ‘dealerindicatie’). Dat vermoeden is niet altijd terecht, zeker niet wanneer sprake is van drugsbezit op een festival.

Page 1 Created with Sketch.

Welke straf kan ik krijgen voor dealen?

Strafrechters hebben hun eigen oriëntatiepunten bij het bepalen van de straf: de LOVS-oriëntatiepunten. Bij een veroordeling voor het dealen in gebruikershoeveelheden harddrugs gedurende een periode van minder dan een maand wordt een gevangenisstraf opgelegd van 3 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Hoe langer de periode van dealen is, hoe hoger de gevangenisstraf uitpakt:

Dealen gedurende 1-3 maanden: 6 maanden gevangenisstraf
Dealen gedurende 3-6 maanden: 8 maanden gevangenisstraf
Dealen gedurende 6-12 maanden: 12 maanden gevangenisstraf

Bij bovengenoemde gevallen wordt uitgegaan van een alleen opererende verdachte. Daar komt bij dat in elke strafzaak de feiten en omstandigheden anders zijn, waarmee de rechter rekening houdt. De vraag welke straf in uw eigen strafzaak kan worden opgelegd is dan ook niet makkelijk te beantwoorden, maar uw advocaat kan na een informerend gesprek vaak wel een inschatting voor u maken. Factoren die verder van invloed zijn op de strafmaat zijn de intensiteit/regelmaat van het dealen, of sprake is van een georganiseerd verband en wat de rol van de verdachte daarbij is en uiteraard de persoonlijke omstandigheden van de verdachte.

Het Openbaar Ministerie hanteert eigen richtlijnen die de officier van justitie gebruikt bij het formuleren van de strafeis. Als u wilt weten welke straf de officier van justitie ongeveer kan eisen in uw harddrugszaak, kunt u de Richtlijn Strafvordering Opiumwet Harddrugs raadplegen.

Page 1 Created with Sketch.

Advocaat nodig bij verdenking van dealen?

Verdachten van dit type drugsdelicten worden meestal aangehouden omdat zij op straat politie in burger op heterdaad worden betrapt. Soms is sprake van een al langer lopend strafrechtelijk onderzoek, waarbij de officier van justitie uiteindelijk opdracht geeft om de verdachte(n) aan te houden. U doet er verstandig aan om nog vóór uw eerste verhoor met uw advocaat te bespreken wat de stand van zaken is en welke mogelijkheden er zijn voor de verdediging. U kunt contact (laten) opnemen met ons kantoor voor het maken van een afspraak.

Page 1 Created with Sketch.

Aangehouden in verband met een aangetroffen drugslab?

Het is geen geheim dat er in Nederland enorm veel drugs worden geproduceerd. In veel lijstjes staat ons land op nummer één als het aankomt op de productie en uitvoer/doorvoer van MDMA/XTC. Maar ook andere harddrugs worden veelvuldig en dikwijls op professionele wijze geproduceerd. Soms vindt productie plaats op kleine schaal, maar steeds vaker is sprake van een professioneel ingericht drugslab.

De Opiumwet stelt in artikel 2B en 2D dat het verboden is om harddrugs te bereiden, bewerken, verwerken en te vervaardigen. Betrokkenheid bij een drugslab valt onder deze strafbaarstelling.

Page 1 Created with Sketch.

Welke straffen worden opgelegd voor een drugslab?

De productie van harddrugs vormt de laatste jaren een steeds groter probleem in Nederland. Van politie en Openbaar Ministerie wordt verwacht dat zij hard optreden tegen betrokken verdachten. Dit betekent dat er meer onderzoekscapaciteit wordt vrijgemaakt voor het opsporen en vervolgen van dit delict, zodat de pakkans vergroot wordt.

Bent u aangehouden en wordt u verdacht van handel en productie in harddrugs? Dan moet u er rekening mee houden dat de officier van justitie een (jaren)lange gevangenisstraf tegen u kan eisen.
De maximale gevangenisstraf die staat gesteld op de productie van harddrugs is acht jaar.

Bij het bepalen van een straf zijn de volgende factoren van belang:
• omvang drugslab (hoeveelheid productie)
• duur dat het drugslab in werking is geweest (duur productie)
• professionaliteit van de inrichting
• rol verdachte bij het drugslab / de productie
• georganiseerd verband / criminele organisatie
• rol verdachte binnen de criminele organisatie
• eerdere veroordeling(en) voor soortgelijke delicten

Bij verdenking van betrokkenheid bij de productie van harddrugs is vaak ook sprake van de verdenking van andere strafbare feiten. Denk aan het illegaal lozen van giftige stoffen, witwassen, in-/uitvoer van harddrugs en deelname aan een criminele organisatie. Een veroordeling voor meer strafbare feiten betekent uiteraard ook een hogere straf. Het is in dat geval nog lastiger om in te schatten welke straf er verwacht kan worden.

Page 1 Created with Sketch.

Advocaat nodig in verband met een aangetroffen drugslab?

Indien u bent aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een drugslab is het van belang zo spoedig mogelijk met uw advocaat in contact te treden. Verdachten komen meestal naar aanleiding van een al lopend strafrechtelijk onderzoek in beeld bij politie en justitie, waarna de officier van justitie uiteindelijk opdracht geeft om de verdachte(n) aan te houden. Er kan sprake zijn van een anonieme tip (MMA-melding), CIE-informatie, of er is een onderzoek gestart naar aanleiding van aangetroffen drugsafval.

Vaak is er op het moment van aanhouding dus al flink wat bewijs verzameld en een dossier gevormd door de politie (denk aan tapgesprekken, observaties, een peilbaken onder de auto, getuigen uit de buurt van de productielocatie). In sommige gevallen kiest de officier van justitie ervoor om in het belang van het onderzoek de aangehouden verdachte(n) in beperkingen te stellen: de verdachte mag dan alleen contact hebben met zijn advocaat.

U doet er verstandig aan om vooraf met uw advocaat te bespreken wat de stand van zaken is en welke mogelijkheden er zijn voor de verdediging. U kunt ook contact (laten) opnemen met ons kantoor voor het maken van een vrijblijvende afspraak, zodat u van gedegen advies kan worden voorzien.

Page 1 Created with Sketch.

Wat is invoer van harddrugs / uitvoer van harddrugs?

Het binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen van harddrugs (middelen van lijst I of bij nadere regelgeving verboden middelen) is strafbaar gesteld in artikel 2A van de Opiumwet. Er wordt ook wel gesproken van het importeren en exporteren van harddrugs, of betrokkenheid bij internationale handel in harddrugs.

Page 1 Created with Sketch.

Welke straf bij in-/uitvoer van harddrugs?

De Opiumwet stelt op betrokkenheid bij internationale handel in harddrugs (handel in strijd met artikel 2A Opw), een maximale gevangenisstraf twaalf jaar.

De strafrechter onderscheidt de categorie van ‘gewone’ in-/uitvoer ten opzichte van de categorie waarin sprake is van in-/uitvoer in het kader van een organisatie. Factoren die een rol spelen bij de straftoemeting zijn:

• bijzondere armoedige omstandigheden
• verdachte is duidelijk misbruikt door de organisatie (beperkte intelligentie/grote naïviteit)
• betrekken van anderen bij de smokkel (vrienden, familie)
• gebruikmaken van een dekmantel (bijvoorbeeld veinzen deel uit te maken van muziek-/dansgezelschap)
• recidive

Wanneer sprake is van in-/uitvoer in een georganiseerd verband kunnen de volgende factoren een rol spelen bij de straftoemeting:

• plaats in de smokkelorganisatie
• duur van de betrokkenheid bij de organisatie
• omvang van de partij(en)
• geraffineerdheid van het transport
• betrokkenheid bij de productie
• het betrekken van anderen bij de smokkel (vrienden, familie)
• recidive, bijvoorbeeld door meerdere reizen te maken

Page 1 Created with Sketch.

Advocaat nodig in verband met verdenking van drusgssmokkel?

Indien u bent aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het in- of uitvoeren van harddrugs is het van belang zo spoedig mogelijk met uw advocaat in contact te treden. Verdachten komen meestal naar aanleiding van een al langer lopend strafrechtelijk onderzoek in beeld bij politie en justitie, waarna de officier van justitie uiteindelijk opdracht geeft om de verdachte(n) aan te houden. Er kan sprake zijn van een anonieme tip (MMA-melding), CIE-informatie, of er is een onderzoek gestart naar aanleiding van een onderschept transport.

Vaak is er op het moment van aanhouding dus al flink wat bewijs verzameld en een dossier gevormd door de politie (denk aan tapgesprekken, observaties, een peilbaken onder de auto, getuigen uit de buurt van de productielocatie). In sommige gevallen kiest de officier van justitie ervoor om in het belang van het onderzoek de aangehouden verdachte(n) in beperkingen te stellen: de verdachte mag dan alleen contact hebben met zijn advocaat.

U doet er verstandig aan om vooraf met uw advocaat te bespreken wat de stand van zaken is en welke mogelijkheden er zijn voor de verdediging. U kunt ook contact (laten) opnemen met ons kantoor voor het maken van een vrijblijvende afspraak, zodat u van gedegen advies kan worden voorzien.

Page 1 Created with Sketch.

Wat is bezit harddrugs?

De strafbaarstelling van harddrugs is neergelegd in artikel 2 van de Opiumwet (Opw). Het bezit/aanwezig hebben van harddrugs (middelen van lijst I of bij nadere regelgeving verboden middelen) is strafbaar gesteld onder 2C Opw.

“Artikel 2 Het is verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid: A. binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen; B. te telen te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of te vervoeren; C. aanwezig te hebben; D. te vervaardigen.”

Hoewel volgens de Opiumwet het bezit/aanwezig hebben van élke hoeveelheid harddrugs strafbaar is, brengt het gedoogbeleid mee dat het bezit/aanwezig hebben van een beperkte hoeveelheid voor eigen gebruik niet wordt vervolgd. Bezit voor eigen gebruik is bij harddrugs de hoeveelheid voor één keer gebruik (cocaïne/heroïne 0,5 gram / 1 pil XTC / 5 ml GHB). Bij aantreffen is men wel verplicht de drugs in beslag te nemen.

Bezit iemand meer dan de toegestane hoeveelheid voor eigen gebruik, dan wordt al snel aangenomen dat de verdachte handelt in drugs (de ‘dealerindicatie’). Dat vermoeden is niet altijd terecht, zeker niet wanneer sprake is van drugsbezit op een festival.

Page 1 Created with Sketch.

Welke straf bij bezit harddrugs?

In de Opiumwet wordt een onderscheid gemaakt tussen bezit van harddrugs en de handel erin. In de richtlijnen wordt ook een onderscheid gemaakt tussen bezit bestemd voor eigen gebruik en bezit met dealerindicatie.

Strafrechters hanteren hun eigen oriëntatiepunten bij het bepalen van de straf: de LOVS-oriëntatiepunten. Ook officieren van justitie hebben richtlijnen die zij gebruiken bij het formuleren van hun strafeis. Voor het aanwezig hebben van hoeveelheden harddrugs hebben rechters geen oriëntatiepunten afgesproken, die zijn er alleen voor de handel. Officieren van justitie hanteren bij bezit van harddrugs tot 5 gram of 10 pillen/eenheden een geldboete van € 375,- tot €750,-, als geen sprake is van dealerindicatie. Is wèl sprake van een dealerindicatie houdt dan aan een taakstraf van 80 uur.

Als u specifieker wilt weten welke straf de officier van justitie ongeveer kan eisen in uw harddrugszaak, kunt u de Richtlijn Strafvordering Opiumwet Harddrugs raadplegen.

Page 1 Created with Sketch.

Drugsbezit op een festival strafbaar?

De laatste tijd handhaven politie en justitie de Opiumwet steeds strenger. Bezoekers van een festival of feest worden niet alleen bij de ingang gecontroleerd, er lopen ook beveiligers rond die bij een gerechtvaardigd vermoeden van drugsbezit mogen controleren. Wanneer bij u drugs worden aangetroffen kunt u hiervoor een transactievoorstel/strafbeschikking krijgen: u voorkomt op die manier verdere vervolging door het betalen van een geldboete.

Let op: in Amsterdam wordt in sommige gevallen bij festivals een uitzondering gemaakt op het vervolgbeleid. Er wordt dan niet verder vervolgd bij bezit tot vijf pillen (XTC, MDMA, etc) maximaal. Dit beleid ligt wel onder vuur, vervolging kan dus plaatsvinden bij bezit van meer dan 0,5 gram cocaïne / 1 pil.

Als u bent gepakt met drugs op een festival en u krijgt een strafbeschikking, is aan te raden om niet direct te betalen maar om de strafbeschikking thuis af te wachten. Zo heeft u tijd om een advocaat te¬ raadplegen. Indien daar uitkomt dat er mogelijk iets niet volgens de regels is gegaan, kan verzet worden ingesteld tegen de strafbeschikking. Uw advocaat zal daar samen met u naar kijken.

Net als een strafrechtelijke veroordeling wordt ook een strafbeschikking genoteerd op uw strafblad. Dit kan vervelende gevolgen hebben wanneer u een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) nodig heeft. Lees hierover meer onder VOG.

Page 1 Created with Sketch.

Advocaat nodig in verband met bezit harddrugs?

Wanneer u wordt aangehouden in verband met drugsbezit, is het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over uw rechten en dat u weet of het verstandig is om een verklaring af te leggen. U kunt contact opnemen met de strafrechtspecialisten van Van Gessel Advocaten voor een vrijblijvend gesprek, waarin uw zaak wordt besproken en u van gedegen advies wordt voorzien. Mocht u verder vervolgd worden dan staan wij u uiteraard bij tijdens het verdere strafproces (ook pro deo).

Fill 2 Created with Sketch. Terug naar overzicht