Mr. Saskia Bijl ziet snel waar de juiste verweren in een dossier zitten. Haar pleidooien zijn toegankelijk en krachtig zonder de rechter af te leiden met onnodige uitweidingen. Ze zegt waar het op staat. Mr. Bijl omschrijft haar eigen praktijk weleens kortweg als ‘drugs en schieten’. Dat is misschien ook niet gek voor een advocaat die haar eerste ervaringen binnen het strafrecht opdeed op Curaçao.

Mr. Bijl staat naast haar commune praktijk ook minderjarigen bij en behandelt ontnemingszaken. Doordat ze zich ook al jarenlang toelegt op het internationaal strafrecht, zoals uit- en overleveringszaken, beschikt zij over een groot netwerk van buitenlandse advocaten die zij inschakelt voor haar cliënten.

Daarnaast behandelt mr. Bijl zaken van slachtoffers.

Mr. Bijl was lid van de Commissie van toezicht van PI Amsterdam-Overamstel (de Bijlmer Bajes) en oordeelde als beklagrechter over geschillen tussen gedetineerden en de directie. Zij heeft daardoor grote kennis van het penitentiaire recht.

Mr. Bijl is naast haar werk als advocaat sinds 2016 actief als kinderrechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Rotterdam. Ook is zij per 1 juni 2020 benoemd tot buitengewoon raadslid van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.

Mr. Bijl is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) en de Vereniging van Jeugdrecht Advocaten Amsterdam (JRAA) en het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds –en Zedenslachtoffers (LANGZS).

In 2014 is tussen Van Gessel Advocaten en mr. Bijl een samenwerking tot stand gekomen, sindsdien houdt zij haar kantoor aan het Amstelveld.

Saskia Bijl staat geregistreerd als gespecialiseerd in Strafrecht, Jeugdstrafrecht, Slachtofferrecht, Uit- en overleveringszaken en Militair recht in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Fill 2 Created with Sketch. Terug naar overzicht